header

קורס עיסוי הוליסטי שוודי

השיטה השוודית לעיסוי נלמדת בכל העולם


היא פותחה שנים רבות באירופה ומשמשת מאז כדרך להרפיה. מטפלים רבים מכירים ביתרונות שיטת העיסוי השוודי הנותן מענה להרגעת הגוף, מחמם וממריץ את מחזור הדם, משחרר ומרפא שרירים לאורך זמן.
השיטה ההוליסטית משלבת את העיסוי השוודי המוכר עם ההיבטים הרוחניים של הגוף. בלימודים ניחשף להיסטוריה ולדרך התפתחות השיטה, נלמד על דרכי טיפול שונות בלקוחות שונים ובהיבטים מקצועיים של השיטה.
עיסוי שוודי בסיסי נותן מענה להרגעת הגוף, הרפיית שרירים ומתחים, חימום והמרצת מחזור הדם.

בתוכנית הלימודים

 • ההיסטוריה של העיסוי
 • גישה הוליסטית - מהי?
 • הקשר בין גוף לנפש
 • מעגל הכאב
 • שלושת ה-F
 • הפסיכולוגיה של המגע וניסיונות מעבדה
 • השוואה בין תרבויות
 • השוואה בין תינוק לקשיש
 • הומיאוסטזיס, אנרגיה וצ'אקרות
 • מטרות עיסוי, סוגי עיסוי, איסורים והגבלות
 • פרקים נבחרים באנטומיה
 • אתיקה מקצועית וביטוח